You are now being logged in using your Facebook credentials
Ejendomsmægler   - Lidt om ejendomsmæglere!
findmaegler ejendomsmaegler

Ejendomsmægler

Der er vel efterhånden de færreste, der ikke på den ene eller anden måde har stiftet bekendtskab med en ejendomsmægler – enten fordi man selv har solgt en bolig eller fordi man kender nogen der har… Men hvad vil det egentlig sige, at være ejendomsmægler og hvor mange er der f.eks. af dem? Det vil vi kigge nærmere på i dette indlæg.

Få 3 gratis boligvurderinger og salgstilbud
Send dit boligsalg i udbud, udfyld formularen, så får du 3 boligvurderinger med efterfølgende salgstilbud.

Ejendomsmægler er en beskyttet titel

Titlen ejendomsmægler er en beskyttet betegnelse og kan erhverves på tre måder:
•    Hvis du har bestået ejendomsmægler uddannelsen
•    Hvis du har været ansat på fuld tid i mindst 2 år hos en ejendomsmægler og varetaget opgaver, der må formodes at have givet godt indblik i ejendomsformidling.
•    Endelig kan titlen opnås ved hjælp af en forsikringsordning, der fx kan erhverves igennem Dansk Ejendomsmæglerforening

Ejendomsmæglerens opgaver

En ejendomsmægler kan i princippet rådgive både i forbindelse med boligkøb og boligsalg, men i langt størstedelen af ejendomshandler, så er ejendomsmægleren boligsælgers mand. En ejendomsmægler kan tage sig af følgende opgaver:

•    Udarbejde en skriftlig formidlingsaftale, dvs en specifikation af de opgaver, som I har aftalt, der skal håndteres
•    Beregne salgsprovenuet på bolighandel på baggrund af et salgsbudget
•    Vurdere din bolig og fastsætte en pris på den.
•    Foretage nødvendige undersøgelser og indhente, samt kontrollere dokumenter + andre oplysninger, med relevans for bolighandlen
•    Oplyse om indestående boliglån, der kan overtages af boligkøber
•    Udarbejde en salgsopstilling med oplysninger om boligens nøgletal, boligens kontantpris samt brutto- og nettoudgiften, som er forbundet med at eje og anvende boligen
•    rådgive om tilstandsrapport og en elinstallationsrapport
•    Udarbejde et udkast til en købsaftale
•    Lave forhandlinger med potentielle boligkøbere på dine vegne
•    Foretage en berigtigelse af bolighandlen. Fx tinglysning af skødet og udarbejdelse af refusionsopgørelse

Der er ifølge Dansk Ejendomsmæglerforening 1342 ejendomsmægler forretninger, 3037 ejendomsmæglere og der blev foretaget omkring 60.000 bolighandler i 2012.