You are now being logged in using your Facebook credentials
ejendomsmægler

Formidlingsaftale

Alle boligejere der indgår en aftale med en ejendomsmægler skal indgå en formidlingsaftale. Læs mere, om hvad en formidlingsaftale er, og hvad du skal være opmærksom på

Få 3 gratis boligvurderinger og salgstilbud
Send dit boligsalg i udbud, udfyld formularen, så får du 3 boligvurderinger med efterfølgende salgstilbud
 

Hvad er en formidlingsaftale?

Skal en ejendomsmægler stå for salget af din ejendom, vil du som sælger skulle indgå en formidlingsaftale med mægleren.

En formidlingsaftale er en skriftlig aftale, som ejendomsmægleren udarbejder. Aftalen fastsætter retningslinjer, der skal gælde for salget af ejendommen. Ofte handles der efter vilkåret "solgt eller gratis" dvs. at du hverken betaler honorar eller dokumentationsomkostninger, medmindre huset sælges. Der kan også handles efter vilkårene, honorar efter regning eller resultatafhængigt vederlag. Du vil dog altid skulle betale udgifter til bl.a. tilstandsrapport uanset afregningsmetode.

Hvad indeholder en standard formidlingsaftale?

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har fastlagt en række minimumskrav til, hvad en formidlingsaftale skal indeholde. Mange ejendomsmæglere vælger derfor at benytte sig af en standardformidlingsaftale, for at sikre, at disse krav overholdes. Uanset hvilken formidlingsaftale der er tale om, skal den indeholde bestemte oplysninger og opfylde krav om forskellige forhold:

- Aftalen skal indeholde navne, adresser, underskifter på samtlige parter - både ejendomsmægler og sælger samt eventuelt medejer eller ægtefælle
- Angivelse af kontantværdien, som ejendomsmægleren har fastsat samt matrikelnummer, evt. ejerlejlighedsnummer
- Aftale om evt. anden udbudspris end den, ejendomsmægleren har fastsat
- Ejendomsmægleren pligter - udarbejdelse af salgsopstilling, salgsbudget og købsaftale
- Oplysninger om hvorvidt tilstandsrapport og elinstallationsrapport udarbejdes og ejerskifteforsikringstilbud indhentes.
- Regler for gennemgang ved udarbejdelse af tilstandsrapport og elinstallationsrapport,
- Angivelse af ejendomsmægleren og eventuelle samarbejdspartnere
- Fuldmagt til ejendomsmægleren, så der kan indhentes oplysninger om ejendommen, f.eks. kommunalt oplysningsskema, regnskaber og generalforsamlingsreferater fra grundejerforening eller ejerforening m.m.
- En specifikation af salæret til ejendomsmægler, betalingsbetingelser samt angivelse af andre omkostninger. F.eks. udgifter til kommunalt oplysningsskema, tilstandsrapport, attester m.m.
- Størrelse af et evt. salær, hvis aftalen opsiges, inden ejendommen er solgt
- Hvor længe aftalen gælder - max. 6 måneder, dog med mulighed for forlængelse med max. 3 måneder ad gangen
- Aftale om at ejendomsmægleren indhenter tilbud på finansiering - f.eks. ejerskiftelån
- Hvis der kommer ændringer til aftalen f.eks. på prisen, skal det fremgå af et tillæg til aftalen, som også skal være underskrevet af samtlige parter.